onsdag 26 maj 2021

2,5 miljoner till Bokenäs gamla kyrka

Bokenäs gamla kyrka är en av Bohusläns bäst bevarade och äldsta medeltida kyrkor. Nu får kyrkan 2,5 miljoner kronor för utvändig restaurering av fasad, fönster och tak.

Drygt en halv miljon kronor går också till Uddevalla kyrka för restaurering av klocktornets fasad och tak.

Det handlar om så kallad kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) som Svenska kyrkan får för att bevara de kulturhistoriska värdena i sina kyrkor.

Sammanlagt  får 109 kyrkor i Bohuslän, Halland, Göteborg och sydvästra delen av Västergötland dela på 62 miljoner kronor under 2022-2023, skriver Göteborgs stift i ett pressmeddelande.

Ersättningen utgör bara en del av finansieringen - en egeninsats krävs också av församlingarna för att projekten ska kunna genomföras. I genomsnitt står församlingarna själva för halva kostnaden.

Uppfördes på 1100-talet
Bokenäs gamla kyrka är uppförd under 1100-talet och har exteriört  inte ändrats sedan 1836. Kyrkan består av den medeltida stenkyrkan med tillägg av vapenhus i sten från 1653, klocktorn av trä från 1704, och tegeltak sedan 1749.

2018 fick Bokenäs nya kyrka även den 2,5 miljoner kronor för bland annat renovering av gjutjärnsfönster. och rengöring och reparation av orgel.
---
Göteborgs stift: 109 kyrkor i Göteborgs stift delar på 62 miljoner för bevarandet av kulturarvet