torsdag 29 april 2021

Nytt utbildningsformat sprids till Uddevalla

Förra året drog Västsvenska handelskammaren igång utbildningsformen Yrkestrainee i bland annat Borås och Skövde. Till hösten startar konceptet även i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg.

""
Bild: Västsvenska handelskammaren

Yrkestrainee är en form av lärlingsutbildning med möjlighet till anställning redan under utbildningen. Den ges i samarbete med den ordinarie vuxenutbildningen.

- Det är glädjande att även företagen i Fyrbodal nu får en ökad rekryteringsbas genom denna utbildningssatsning, säger i ett pressmeddelande Rasmus Flick, projektledare och initiativtagare till Yrkestrainee.

Uddevalla finmekanik med
Enligt handelskammaren är intresset hos näringslivet i Fyrbodal redan nu stort. Uddevalla finmekanik är en av ett tiotal arbetsgivare som anmält att de önskar ta emot en Yrkestrainee till hösten.

- Att påverka innehåll och upplägg utefter våra specifika förhållanden och behov är en stor fördel. Under lärlingsperioden får vi möjlighet både som företag och trainee att se om vi passar för varandra. Det krävs många års erfarenhet för att nå full kompetens. Yrkestraineekonceptet leder till att starten på en ny yrkeskarriär många gånger blir lyckosam, säger finmekaniks vd Magnus Enarsson i pressmeddelandet.

""
Foto: Jonas Bilberg / Västsvenska handelskammaren

Yrkestrainee är en ettårig utbildning som inleds i skolan där eleverna får lära sig grunderna till yrket från en yrkeslärare. Under termin två påbörjas lärlingsdelen då eleverna blir Yrkestraineer med möjlighet till anställning.

"Skapar cirkulation"
- Formatet är en bra lösning för att skapa cirkulation på arbetsmarknaden; företagen får chans till nyrekrytering inom yrken med kompetensbrist och individer kan på bara ett halvår yrkesväxla in i en ny anställning. Det reguljära utbildningsväsendet följer hela tiden med som en kvalitetssäkring för både individ och företag, säger handelskammarens regionchef Bjarne Pettersson.

I Uddevalla kommer Yrkestrainee att erbjudas inom flera programinriktningar inom ramen för ett nytt Lärcentrum, skriver handelskammaren.