onsdag 31 mars 2021

Lösning klar: "Saga" ska få ström från land

Uppdaterad 6 april /
Stena-fartyget M/V Saga som sedan ett år ligger upplagd i Uddevalla hamn kommer nu att kunna anslutas till landström. Detta sedan hamnen tillsammans med lokala företag löst de tekniska utmaningarna, skriver Uddevalla Hamnterminal i ett nyhetsbrev.

Saga vid kaj i hamnen.
Bild: Uddevalla Energi

Saga lades upp i  Uddevalla 1 april 2020 sedan Stena lagt ner linjen Oslo-Fredrikshavn som en konsekvens av coronasituationen. Avsikten är att hon ska säljas eller chartras ut för nya uppdrag.

Kritik för utsläpp
Under tiden i hamnen har Stena och hamnen fått miljökritik för att Saga och systerfartyget Sassnitz tvingats köra sina hjälpmotorer för att klara sin strömförsörjning.

Nu har dock hamnen tillsammans med lokala företag fått fram en lösning som bland annat innefattar ett nytillverkat ställverk och säkerhetsanordningar. Dessa levereras av Actemium Electro AB i Stora Höga medan Uddevalla Energi svarar för nätanslutningen.

De stora Stena-båtarna kräver högspänning och sådana ledningar har nu grävts ner i marken och ut till kajerna, berättar Bohusläningen.

"Att ta emot och lägga upp förhållandevis stora fartyg är ibland förknippat med både komplicerade tekniska och elektriska utmaningar. Det visade sig snart att det krävdes en del extra insatser för att vi skulle kunna ansluta Saga till landström, skriver hamnen i sitt nyhetsbrev.

"Allt högre krav på oss som leverantör"
"Uddevalla hamn har i egenskap av riksintresse uppdraget att vid behov erbjuda rederier plats för uppläggning av fartyg. Med tiden har detta uppdrag förfinats och förädlats och ställer numera allt högre krav på oss som leverantör", skriver hamnen också.

Hamnens VD Ulf Stenberg uppger för Bohusläningen att det hela handlar om en investering på cirka en halv miljon kronor, som även Stena är med och finansierar.

Planen är enligt Stenberg att Saga ska kunna anslutas första veckan i april och Sassnitz kort därefter.

6 april: