onsdag 3 mars 2021

Friskola med brittisk prägel vill till Uddevalla

Nordic International School vill starta en friskola i Uddevalla för årskurs 4-9 från hösten 2022, berättar Bohusläningen. Barn- och utbildningsnämnden ska nu tycka till om ansökan som Skolinspektionen ska fatta beslut om senare i år.

Lärare står vid katedern och barnen vid sina skolbänkar i skoluniform.
Foto: Nordic International School / Crelle Photography

Nordic International School driver idag grundskolor i Karlstad, Trollhättan, Kalmar och Norrköping. Skolor är också på väg att startas i Växjö, Västerås och Göteborg. Skolornas koncept är "Kunskapsutveckling med ordning och reda" där en lärarledd undervisning av mer traditionell modell är i fokus.

Undervisning på engelska och skoluniform
Den internationella profilen innebär bland annat att upp till 50 procent av undervisningen sker på engelska. Vidare finns olika inslag som återfinns i den brittiska skolvärlden, till exempel gemensam klädkod för lärare och elever.

Elever står på rad i korridoren framför sin lärare.
Foto: Nordic International School / Crelle Photography

Nordic International School ingår i gruppen Watma Education som driver gymnasieskolor på flera orter i landet under namnet Fria Läroverken.

- Uddevalla är en ganska stor och växande kommun med uttalat behov av flera skolor. Så vitt vi kan se saknas en skola med vår profil, säger Erik Ramberg, affärsutvecklingschef för grundskola och gymnasium på Watma Education till Bohusläningen.
---
Nordic International Schools webbplats


11 september 2021: