söndag 21 februari 2021

Ett steg närmare nya hus vid Skarsjövallen

Samhällsbyggnadsnämnden har nu godkänt detaljplanen som medger 200-270 nya bostäder vid Skarsjövallen i Ljungskile.
Foto över planområdet.
Illustration ur kommunens planbeskrivning

Området är tänkt att vara nästa stora utbyggnad för bostäder i Ljungskile, konstaterar samhällsbyggnadsnämnden. Förutom villor och grupphus ska även flerbostadshus finnas, och såväl äganderätt som hyresrätt och bostadsrätt är möjligt. I ett kvarter medges förutom bostäder också förskola, skola och samlingslokaler.

Väg får ny sträckning
Trafiken och frågan om tillfartsväg till området har väckt oro och protester i området, berättar Bohusläningen. Planarkitekt Mats Windmark säger till tidningen att vägen tidigare var planerad från Åsvägens förlängning men att detta har ändrats. Istället ska den passera söder om bostadsområdet vid Lingonvägen och Blåbärsvägen.

Ska godkännas av fullmäktige
Detaljplanen ska härnäst behandlas av kommunstyrelsen den 31 mars och slutligen av kommunfullmäktige, enligt planerna den 14 april. Därefter sker process med eventuella överklaganden.

Mats Windmark säger till Bohusläningen att han bedömer att planen kan vinna laga kraft tidigast i slutet av året. Därefter väntar detaljprojektering och andra förberedelser innan byggstart kan ske.