söndag 27 december 2020

Hembygdsförening får hjälp till ramp och toalett

Närbild på hand som rullar på hjul på rullstol.
Foto: Sabine Genet, Pixabay /

Forshälla hembygdsförening får 65 000 kronor i bidrag av kultur- och fritidsnämnden. Pengarna ska användas till en handikappanpassad toalett och ramp för att öka tillgängligheten till ett av föreningens hus.

Forshälla hembygdsförening har två hus på sin fastighet, Sundshuset och Gamla Kyrkskolan. Föreningen har för egna pengar lagt om taket på Sundhuset och renoverat köket i Gamla Kyrkskolan för att kunna hyra ut till större grupper.

Stöd från Boverket
Föreningen har tidigare beviljats stöd från Boverket med cirka 174 000 kronor för att bygga en ramp på utsidan av Gamla Kyrkskolan och för en handikappanpassad toalett i huset. Bidraget från kommunen ska användas för att kunna slutföra dessa byggen som beräknas vara klara i mars nästa år.

Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att föreningen har en aktiv verksamhet och samarbete med flera andra aktörer, bland annat Forshälla skola där barnen i årskurs ett och tre får undervisning och inblick i livet på en gård förr i tiden.

Kultur- och fritidsförvaltningen tycker att föreningens projekt är prioriterat eftersom det ökar tillgängligheten så att fler kan delta i föreningens verksamheter.
---
Protokoll från beslutet i kultur- och fritidsnämnden (sid 23)

Ansökan och beslutsunderlag i kultur- och fritidsnämnden (sid 135)