lördag 7 november 2020

Fyrbodal kan få grannskapskontor för distansarbete

Flera personer med datorer och papper runt ett bord
Foto: Ronald Carreño, Pixabay /

Jobba på distans men tillsammans med andra i ett så kallat grannskapskontor. Den idén vill Fyrstads kommunalförbund utveckla och erbjuder nu samtliga invånare i Fyrbodal att tycka till i en enkät.

- Enkäten ställer frågor om hur man själv ser på möjligheten att arbeta på detta sätt. Den ger oss också en uppfattning om hur mycket den samlade arbetspendlingen i vårt område skulle kunna minska och vad det skulle betyda för miljön, säger projektledaren Vera Telemo i ett pressmeddelande.

"Ökat distansarbete på gott och ont"
Kommunalförbundet konstaterar att covid 19-pandemin gjort att arbete hemifrån ökat kraftigt.

- Det har varit på gott och ont. Många uppskattar att slippa pendla och kunna finnas hemma för barn och familj, medan andra saknar gemenskapen på arbetsplatsen. Det kommer också rapporter om rygg- och nackbesvär samt psykisk ohälsa som följder av hemarbetet, säger Vera Telemo.

Små kontor på mindre orter där de närboende kan jobba för sina respektive arbetsgivare under professionella former kan förena det bästa från distansarbetet med det bästa från traditionellt arbete, är tanken. Det kan även ge bättre kundunderlag för lokala handlare och restauranger.

Idén till grannskapskontor har fötts inom ramen för projeket Tur och Retur, som drivs av Kommunalförbundet Fyrbodal tillsammans med Dalslands miljö- och energiförbund, Västra Götalandsregionen och Orust kommun.

Letar lämpliga lokaler
Organisationen Coompanion Fyrbodal har nu fått i uppdrag att inventera lämpliga lokaler, intervjua större arbetsgivare och räkna på hur mycket utsläppen skulle kunna minska.

Enkäten till invånarna finns på www.grannskapskontor.se och kommer också att spridas via hemsidor, mejl och sociala medier.
---
Fyrstads kommunalförbund: Tyck till om framtidens distansarbete!