tisdag 27 oktober 2020

Trafiksäkerheten höjs vid Sandersdalsskolan

Med start under vecka 44 kommer personbilshindret vid Sandersdalsskolan att byggas om. Dessutom anläggs hämta/lämna-platser utefter Nordanvindsvägen.

Personbilshindret vid Sandersdalsskolan byggs om till ett så kallat spårviddshinder för att minimera trafiken förbi skolan och öka framkomligheten för bussen, skriver Uddevalla kommun på sin webbplats.

Många bilmodeller kan passera dagens personbilshinder med dess stålbåge i marken, skriver Bohusläningen.
- Flera förare kör bussgatan rakt igenom personbilshindret vilket inte är tillåtet, säger Anna Djärv, trafikingenjör på kommunens samhällsbyggnadskontor, till tidningen.

Hämta/lämna-platser
På Nordanvindsvägen söder om personbilshindret byggs tre hämta/lämna-platser för möjlighet att släppa av eller hämta upp barnen.

Under tiden som vägarbetet pågår påverkas busstrafiken på linjerna 3, 12 och 679.
---
Uddevalla kommun: Nu ska det bli mer trafiksäkert vid Sandersdalsskolan