onsdag 28 oktober 2020

Snöröjning kan dröja när kommunen tar över i egen regi

Snötäckt gata med bilar parkerade
Bild (inte från Uddevalla): Pixabay /

Brist på entreprenörer gör att kommunen denna vinter tar över mer snöröjning i egen regi och med egna fordon. Gatuchefen varslar nu om att det kan ta längre tid än vanligt innan snöröjning blir gjord på bostadsgator och parkeringar.

Svårigheten att få tag på tillräckligt många entreprenörer gör att  kommunen köpt in egna traktorfordon, och jobbet ska göra av säsongsanställda, skriver kommunen på sin webbplats.

Bostadsgator och parkeringar sist
Vid ett snöfall är snöröjningen prioriterad till huvudgator där bussar går, samt vid kommunens fastigheter som skolor, förskolor och äldreboenden. Efter detta snöröjs busshållplatser samt gång- och cykelbanor, och sist bostadsgator och parkeringar.

- Det här är en ny situation för oss, och vi har gjort vårt allra bästa för att lösa den. Vi vet inte hur vintern kommer att bli, men på grund av den uppkomna situationen kan det ta något längre tid innan snöröjning sker på bostadsgator och parkeringar. Vi ber allmänheten ha förståelse för detta, samt att man är ödmjuk då vi kommer att ha både nya entreprenörer och ny personal som ska sköta snöröjningen, säger gatu- och parkchefen Fredrik Stengavel.

Större gator och cykelvägar påverkas inte
Huvudgator och  större cykelvägar påverkas inte av situationen eftersom dessa sedan tidigare snöröjs i egen regi och genom avtal med Uddevalla lastbilscentral, skriver kommunen.
---