lördag 29 augusti 2020

Efter många års förfall - nu rivs ödehusen i Herrestad

I många år har det gamla sågverket och en ytterligare byggnad på tomten bredvid 44:an i Herrestad stått tomma och förfallna, och varit en nagel i ögat på många Uddevallabor. Men nu rivs byggnaderna av fastighetsägaren Markbygg.

Företagets mål har varit att få ändrat detaljplanen för området för att kunna etablera till exempel handel eller kontor. Men Trafikverket har sagt nej på grund av den närliggande väg 44 som man vill ha plats att förändra om det skulle behövas.

Nu är Markbyggs planer istället att riva för att ge utrymme för andra idéer som företaget hoppas kan komma från olika intressenter, skriver Bohusläningen.
---