fredag 31 juli 2020

Yokk Solar bygger solceller åt dörr- och fönsterkoncern

Solcelllsanläggning på marken
Bild: Yokk Solar AB, NorDan AB /

Dörr- och fönstertillverkaren NorDan med fabrik och huvudkontor i Tanumshede satsar på solenergi vid alla sina tre fabriker i Sverige. Anläggningarna levereras av Yokk Solar AB i Uddevalla.

Investeringen i egen elproduktion kommer att sänka NorDans inköp av el från nätet.
- Med den här investeringen i förnyelsebar solel tar vi ytterligare steg i vår satsning på hållbarhet och digitalisering i produktion av fönster och dörrar vid våra fabriker i Sverige, säger företagets VD Dag Kroslid i ett pressmeddelande.

"Skolexempel"
- NorDans investering är ett skolexempel på hur klimatomställning kan gå till i praktiken, och bidrar till att skapa och säkra arbetstillfällen både på kort och lång sikt, säger Yokk Solars VD Jonas Malmström i pressmeddelandet.

Yokk Solar AB är svenskt dotterbolag till tyska Yokk Solar GmbH. Företagets tyngdpunkt är västra Sverige med representation i Uddevalla och Göteborg, men företaget utför projekt i hela landet. Huvudkontoret ligger på Kuröd i Uddevalla.

Koncern med 1900 medarbetare
NorDan-koncernen grundades 1926 och har i dag cirka 1 900 medarbetare och omsätter cirka tre miljarder kronor. Den svenska verksamheten har huvudkontor i Tanumshede och fabrikerna ligger i Tanumshede, Bor och Kvillsfors.

Solcellsanläggningarna i Tanumshede och Kvillsfors blir markbaserade medan den i Bor monteras på taket till en lagerhall.
---