fredag 10 juli 2020

Uddevalla vill diskutera utbyte med amerikansk stad

Vy över Culver City
Vy över Culver City /
Bild: Piqsels.com /

Staden Culver City i Kalifornien med dess Uddevallabördige borgmästare Göran Eriksson vill ha ett vänortsutbyte med Uddevalla kommun.
Vänortskommittén har gett Stellan Hedendahl på kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att besvara förfrågan och berätta att Uddevalla gärna vill fortsätta diskussionerna.

Göran Eriksson i tal till Cuver Citys invånare. Skärmbild från Culver Citys You Tube-kanal.
Göran Eriksson i tal till Cuver Citys invånare.
Skärmbild från Culver Citys You Tube-kanal.

Det är i ett mail från Culver Citys "Sister City Committee" som staden berättar om sin vilja att börja ett samtal med Uddevalla om utbyte.

Träffat kommunstyrelsen
Culver City har cirka 40 000 invånare och borgmästaren Göran Eriksson, som är född och uppvuxen i Uddevalla, har träffat representanter för Uddevalla vid flera tillfällen. Han har bland annat besökt kommunstyrelsen och pratat om utbyte och att städerna eventuellt skulle kunna bli vänorter.

Göran Eriksson vill bland annat skapa utbyte kring kultur och idrott men även kring handel och underhållning, skriver Bohusläningen.
---