tisdag 28 juli 2020

Kommunen lägger ner bokbussen

Bokbussen i Uddevalla kommun har lagts ned.
Anledningen är att kultur- och fritidsnämnden måste spara pengar samtidigt som besökarna uppges ha varit få.

Bokbussen har funnits i kommunen sedan 1974. Under första halvåret 2020 fanns 14 hållplatser på turlistan, till exempel Berghogen, Lanesund och Lane Ryr.

"Bokbussen syftar till att minska det upplevda avståndet till de fysiska biblioteken, tillgängliggöra bibliotekets utbud och inspirera personer som vanligtvis inte besöker biblioteken att vilja och våga ta del av bibliotekens utbud",  skriver Biblioteken i Uddevalla på sin webbplats.

Bokbussen slutade rulla den 1 juli efter beslut av kultur- och fritidsnämnden.

"Väldigt få besökare"
"Bokbussens syften är fortfarande lika viktiga. De turer som fokuserar på bokbussens huvudsyfte, har dock väldigt få besökare. För närvarande utgör service till skolor och förskolor cirka 80 procent av bokbussens verksamhet. Samtidigt medför den digitala utvecklingen i samhället nya möjligheter för fler att kunna ta del av bibliotekets tjänster och utbud", skriver biblioteken.

Digitala tjänster och hemkörning
Istället för bokbussen hänvisar biblioteken nu till digitala tjänster, till exempel digitala böcker och ljudböcker. Dessutom finns tjänsten Boken kommer, som kör hem böcker till personer som som på grund av rörelsehinder, långvarig sjukdom eller annan liknande orsak inte kan komma till biblioteket.
---
Biblioteken i Uddevalla: Bokbussen försvinner den 1 juli