onsdag 29 juli 2020

Domstol får avgöra tvist om markhyra på Lillbräckan

Kommunen och Balder-ägda bostadsbolaget Bovista ligger i tvist i mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Bovista motsätter sig kommunens kraftiga höjning av den så kallade tomträttsavgälden för den aktuella marken på Lillbräckan, skriver Bohusläningen.

På Lillbräckegatan på Dalaberg har Bovista fyra fastigheter med 216 lägenheter. Tomrättsavgälden, "hyran", är för närvarande 271 380 kronor per år, men när nästa avtalsperiod börjar den 16 februari 2021 vill kommunen ha 933 200 kronor enligt en beräkningsprincip som kommunfullmäktige fastställde 2006.

Principen baseras på fastighetens marktaxeringsvärde, och Bovista anför till domstolen bland annat att det ökade värdet främst beror på de renoveringar och förbättringar av utemiljön som Bovista genomfört.

Uddevallahem accepterar
Även Uddevallahem som också har bostäder i området drabbas av den höjda tomträttsavgälden.
-  Vi reagerade på att det var mycket pengar, samtidigt förstår vi att man höjer. Vi har ställt kostnaden mot att köpa marken. Om det varit billigare att köpa så hade vi gjort det, säger VD Thomas Aebeloe till Bohusläningen.
---