lördag 25 juli 2020

Detaljplan för nya bostäder på Äsperöd överklagas

Kartbild över planområdet
Kartbild över planområdet: Uddevalla kommun /

Detaljplanen för nya bostäder på Rydingsberg på Åsperöd har överklagats av flera personer, skriver Bohusläningen.
De klagande vänder sig inte emot byggprojektet men tycker inte att deras synpunkter och oro när det gäller den förväntade ökade trafiken på Sigelhultsvägen har tillgodosetts.

Anna-Lena Heydar (S) är förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden:
- Synpunkterna finns med i helhetssynen när man har tittat på vilka problem och fördelar som finns. Man får inte alltid som man vill, säger hon till Bohusläningen.

Anna-Lena Heydar har dock förståelse för oron och säger att fortsatt exploatering kommer att kräva någon form av andra tillfartsvägar.

270 bostäder och förskola
Det aktuella området ligger vid gamla Äsperödshemmet och ägs av kommunen och Uddevallahem, som ska bygga 270 nya bostäder i flerbostadshus på mellan två och sex våningar. En ny förskola ska också byggas i området.

Vägar bedöms klara ökad belastning
Kommunfullmäktige antog detaljplanen och exploateringsavtal med Uddevallahem den 10 juni i år.

"Sigelhultsvägen och Äsperödsvägen har bedömts klara av den ökade belastningen avseende trafik och buller. Efter samrådet beslutades det i samhällsbyggnadsnämnden om återremiss för att utföra en grundligare trafikutredning med trafikmätning. Denna visade att belastningsgraden är/förblir godtagbar på vägarna och att bulleriktvärden kan efterlevas vad gäller befintlig och ny bebyggelse", skriver fullmäktige i sitt beslut.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg fick in överklagandet den 17 juli och har som mål att avkunna dom inom sex månader, skriver Bohusläningen.

Uddevalla kommun, detaljplaner: Rydingsberg, bostäder och förskola