fredag 19 juni 2020

Förstudie klar - så kan översvämningsskyddet byggas

Skiss över området där översvämningsskyddet föreslås.
Illustration: Sydväst arkitektur och landskap /

Uppdaterad 4 september /
Utredningen och förstudien om hur Uddevalla kan skyddas från översvämningar är nu klar. Bland förslagen till utformning av området finns bland annat idé om att bygga en pir i inre hamnen.

Förstudien innehåller allt för att projektering av bygget ska kunna inledas,bland annat tekniska lösningar och idéer om gestaltning för varje delsträcka, skriver kommunen på sin webbplats.

Skredsäkring och översvämningsskydd
Förstudien föreslår att hela sträckan från Hamngatorna till Bävåens utlopp i Byfjorden ska skredsäkras och att ett översvämningsskydd, i ett första skede, byggs närmast centrum där det skyddar befintlig stad. Det innebär ett geografiskt område på västra sidan om Västerlånggatan/Göteborgsvägen fram till Skansberget och Walkesborg.

Befintliga staden prioriteras
- Det kommer att bli mycket kostsamt att bygga hela översvämningsskyddet. Därför är förslaget att vi prioriterar att skydda befintlig stad. Vi behöver också bygga rätt för att möta framtiden genom att klimatanpassa Uddevalla och för att skapa attraktiva tilltalande miljöer vid vattnet i centrum, säger kommundirektör Peter Larsson.

Beslutas av fullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att förklara den fördjupade förstudien avslutad och att starta projekteringsfasen. Ärendet ska även behandlas i kommunstyrelsen och därefter ska slutgiltigt beslut  tas av kommunfullmäktige.
---
Uddevalla kommun: Snart dags att projektera kajpromenad med översvämningsskydd