söndag 21 juni 2020

Brattåsberget säkras för stenras

Kommunen har inlett arbete med att säkra Brattåsberget. Arbetet ska pågå i cirka tre veckor och kan innebära nedsatt framkomlighet för trafikanter på Lelångevägen.

- Vi ska lyfta ned lösa stenblock uppe på bergskrönet med vajer och kran, sedan ska vi sätta upp ett nytt fångstnät på krönet. Vi ska även kontrollera det befintliga nät som sitter längsmed bergväggen, säger projektledare Anders Löfström på kommunens webbplats.

Lelångevägen öppen
Lelångevägen ska vara öppen som vanligt, men ena körfältet kan ibland behöva stängas av. Gående och cyklister kommer att kunna passera även vid arbete.

Det är cirka 25 år sedan Brattåsberget besiktigades och säkrades senast, berättar Bohusläningen. 
Säkringsarbetena som nu genomförs beräknas kosta cirka 500 000 kronor, skriver tidningen.
---