söndag 14 juni 2020

100-åriga tunnlar på Bohusbanan totalrenoveras

Järnvägstunnel med spår i förgrunden
(Bild: Ramboll)

De cirka 100 år gamla tunnlarna längs Bohusbanan mellan Uddevalla och Stenungsund ska nu renoveras. Redan under hösten 2020 blir det visst underhållsarbete medan de stora reparationerna görs under 2022.

Renoveringen innebär främst att tunnelportaler och betongkonstruktioner rivs ut och byts i alla de tio tunnlarna, skriver Trafikverket i sin projektbeskrivning. Åtgärden förlänger tunnlarnas livslängd och ökar säkerheten för gods- och persontrafiken.

Ramboll får uppdraget
Trafikverket har gett uppdraget att ansvara för upprustningen till konsultföretaget Ramboll.

- Det känns otroligt spännande och roligt att vara med och bidra till goda förutsättningar för hållbara transporter genom att fördubbla livslängden på spårtunnlarna. Nästa gång de behöver rustas upp blir förhoppningsvis inte förrän om ytterligare 100 år och fram till dess kommer många människor och varor att passera sträckan, säger Susanna Ohlin, affärsområdeschef på Ramboll i ett pressmeddelande.

Inte bestämt om trafiken stängs av
Huruvida trafiken stängs av och ersätts med bussar beror på när på dygnet arbetet kommer att utföras, skriver Bohusläningen.

Tunnlarna som ska repareras är, från Uddevalla räknat och söderut:
Karta över järnvägssträckningen med tunnlarna utmärkta.
Karta: Trafikverket

  • Kålgård
  • Vadbacken norra
  • Vadbacken Södra
  • Skeppsvik
  • Hässleröd
  • Ljungskile
  • Bua
  • Lahagen
  • Amdalen
  • Skår
---

Ramboll: 100 år gamla spårtunnlar ska få dubbelt så långt liv