söndag 3 maj 2020

Så firas studenten i Uddevalla


(Uppdaterad 20 maj)
På grund av pandemin kommer inga studenttåg eller stora samlingar att arrangeras vid årets studentfirande, meddelar Uddevalla kommun. Det blir heller inget samlat utsläpp från skolan men maximalt två anhöriga kommer att kunna möta upp studenten på plats som kommunen anvisar.

"Det är viktigt att betona att förutsättningar kan ändras samt att det vi gör utgår från att vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vår ambition är att i denna unika och svåra situation kunna genomföra en högtidlig studentavslutning i skolan utan att riskera hälsa och smittspridning.", skriver kommunen i en information om vilka tider med mera som gäller för respektive skolhus.

Ceremoni i mindre grupper
Studentavslutningen fördelas på flera dagar under studentveckan 1-4 juni. Studenten genomförs i mindre grupp/klass i varje skolhus där en ceremoni äger rum med betyg, stipendier samt avtackningar.
---