måndag 4 maj 2020

Telia släcker fler kopparnät i Uddevalla

Foto: Jörgen Andersson

(Uppdaterad 5 maj)
Sedan tidigare är det klart att Telia stänger sina kopparnät från den 31 maj 2020 i Holma, Vassbovik och Bokenäs. Ett år senare, 31 maj 2021, är turen kommen till Grohed, Lane-Ryr, Resteröd, Skredsvik och Ängebacken.

Dessutom stängs nätet i Köperöd redan 31 mars 2021.
Stängningen innebär att traditionell telefoni inte längre kommer att fungera, utan bara mobilnät och telefoni genom fiber.

Information ett år före
Berörda abonnenter har informerats genom ett utskick, skriver Uddevalla kommun Kommunen är dock inte inblandad i Telias nedsläckning, som görs successivt över hela landet.
- De som berörs får information ett år innan förändringen sker för att ha gott om tid att besluta om vilken ersättningslösning man vill ha, säger Inger Gunterberg, pressansvarig på Telia, till Bohusläningen.
---
Telia: Framtidens nät

UddevallaNyheter: Telenät släcks i Holma, Vassbovik och Bokenäs