fredag 15 maj 2020

Museiparken kan nyöppnas först i juni

Idéskiss av området vid Ångbåtskajen efter skredsäkringsarbetet.
Museiparken får en träpromenad med möbler och breda mötesplatser längs med slänten mot Bäveån.
Gestaltningsskiss: Uddevalla kommun /

Uppdaterad 4 augusti /
Museiparken och en ny träpromenad längs vattnet skulle ha öppnats under våren då skredsäkringsarbetet vid Ångbåtskajen beräknades vara klart. Nu meddelar kommunen att området behöver kompletteras med en mindre tryckbank närmast Västerbron. och att målet nu är att kunna öppna park  och promenad i juni istället.

- Det var naturligtvis ett bakslag att vi hittade ytterligare instabil mark men vi har gott mod om att bli klara innan semestern, säger projektledarna Christine Gunnarsson och Jonas Sand på kommunens webbplats.
---

4 augusti:
P4 Väst: Museikajen ska stå klar i september