lördag 16 maj 2020

Bussaffär ska utredas mer innan beslut

(Foto: Västtrafik/Thomas Harrysson)

(Uppdaterad 18 maj)
Det blev inget beslut om Uddevalla Omnibus tänkta köp av privatägda Lysekils Busstrafik AB när frågan behandlades av kommunfullmäktige 13 maj.
Beslutet blev istället att återremittera ärendet för att låta Omnibuss göra en fördjupad riskanalys av affären.

Det råder stor politisk oenighet om Uddevalla Omnibuss önskan att växa genom uppköpet. Motståndarna har bland annat hävdat att affären hotar privata bussföretag, att det finns juridiska och ekonomiska risker med affären, och ifrågasatt att kommunen överhuvud taget ska äga bussföretag, skriver Bussmagasinet.

Minsta möjliga marginal
Vid fullmäktige drev en stor del av den nuvarande samverkansmajoriteten igenom en återremiss med minsta möjliga marginal genom stöd från 11 av 32 fullmäktigeledamöter, skriver Bohusläningen.

Nästa kommunfullmäktige är den 10 juni på Bohusläns museum.