lördag 9 maj 2020

Bulid kan åter bli militär övningsplats

(Uppdaterad 18 maj)
Försvarsmakten planerar att åter börja använda Bulid för övningar. Ett av skälen är planerna på ett nytt amfibieregemente i Göteborg, skriver Bohusläningen.

- Då blir Bulid aktuellt för viss träning även för dem. Det kan då samorganiseras med skjutfältet Sågebacken till en enhet att öva på, säger Karl-Martin Svärd, chef för Fortifikationsverkets fastighetsutvecklingsenhet, till tidningen.

Ingen skarp ammunition
Den militära verksamheten på Bulid har legat nere sedan 2009 och området är ett populärt friluftsområde för Uddevallaborna.
Om Bulid tas i bruk igen blir det som ett övningsområde utan skarp ammunition, och området närmast staden, som bland annat innehåller en hästgård, lyfts ur området, uppger Karl-Martin Svärd för Bohusläningen.

Marken undersöks och röjs
Under ledning av Fortifikationsverket genomförs nu också en undersökning och röjning av marken på Bulid för att få bort eventuella explosiva föremål, berättar Bohusläningen.
---