torsdag 28 maj 2020

Bin får boplatser vid Bjursjön och Sanders dalar

Bi som gräver i sanden
(Foto: Ulrike Leone/Pixabay)

(Uppdaterad 29 maj)
Uddevalla kommun får 100 000 kronor i bidrag från länsstyrelsen till ett pollineringsprojekt. I projektet ska fyra gräsmatteområden göras om till ängsmarker, och sand blottläggas vid Bjursjön och Sanders dalar.

- Då skalar man av grässvålen och öppnar marken så att sanden blottläggs. Det gynnar framförallt olika sorters bin som gräver sig in i sanden och bygger bon där, säger kommunekolog Sofia Stengavel på kommunens webbplats.

Hotade och undanträngda
Humlor och bin är pollinerare som är viktiga för vår matproduktion, men samtidigt är de hotade eller undanträngda idag.
I projektet ska fyra olika områden med gräsmattor omvandlas till blommande ängar som ger förutsättningar för bin och humlor att hitta mat. Var ängarna placeras beslutas under året, skriver kommunen.

Helsingborg bivänligaste kommunen
Uddevalla kommun är inte ensam om att satsa på att förbättra villkoren för bin. Mer än 60 procent av kommunerna har till exempel börjat ställa om gräsmattor till ängsmark visar en färsk enkät från Naturskyddsföreningen.

Föreningen har även korat Helsingborg till bivänligaste kommun, medan Göteborgs stad blir silvermedaljör. Motala kommun delar bronsplatsen med Lomma kommun, skriver TT.
---


14 december: