onsdag 20 maj 2020

540 rödlistade arter i Uddevalla - ny rapport nu i populärversion

(Sida ur populärversionen av rapporten Naturvärden i Uddevalla kommun.)

Hela 540 rödlistade arter finns i Uddevalla kommun visar en rapport om naturvärden, som nu också tagits fram i en populärversion.
Fyra arter har valts ut för att representera kommunens biologiska mångfald.


Havsöring och korp är utvalda som symbolarter för att de är omtyckta och typiska för naturen i Uddevalla kommun. Kommunens ansvarsarter är atlantisk vårtlav och knippnejlika, utvalda för att de har unika förekomster i Uddevalla och för att de är hotade nationellt, skriver Uddevalla kommun.

Varierad topografi avgörande
I rapporten framgår att Uddevalla är en mycket speciell del av västkusten med en varierande och artrik natur. Uddevallas varierade topografi från fjäll till fjord är en av anledningarna till att kommunen är alldeles särskilt artrik och innehåller hela 540 rödlistade arter, vilket är en ovanligt hög siffra, skriver kommunen.

Underlag i planeringsarbete
Rapporten ska bland annat användas som underlag i kommunens planeringsarbete, skriver Bohusläningen.
- Den ger en indikation på att här finns ett naturvärde, bland annat till handläggare som jobbar med planer och bygglov. Den är också ett underlag för det pågående arbetet med en ny översiktsplan, säger kommunekolog Sofia Stengavel till tidningen.
---
Populärversion av naturvärdesrapporten