torsdag 5 mars 2020

Skrotade cyklar blir prylar och konst - nytt projekt ställer ut sina verk

Lampor, klockor, smycken, konstverk ... Cykelbrukets återbruksprojekt DåNuSen gör nya föremål av delar från cyklar som de inte kan renovera.
7 mars - 1 april visas deras verk på Galleri Vitt brus på Stadsbiblioteket.

DåNuSen är ett nytt projekt inom ramen för Cykelbrukets tanke – att återbruka gamla cyklar skänkta av privatpersoner i samarbete med Uddevalla Energis återvinningscentral Havskuren. Syftet är att erbjuda arbetsträning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Ska utvecklas mer under året
Efter start i augusti har DåNuSen egen lokal och under 2020 ska verksamheten utvecklas ytterligare med utställningar, workshops och studiecirklar, skriver Uddevalla kommun.
---
Uddevalla kommun: Ny utställning på Galleri Vitt brus