söndag 9 februari 2020

Torsten Torstensson ny LRF-ordförande i Uddevalla

Torsten Torstensson är ny ordförande i LRF:s kommungrupp i Uddevalla. Han tar över efter Stig Olsson som varit ordförande i tre år, berättar Bohusläningen.

Skiftet skedde vid årsmötet den 6 februari.
LRF har 800 medlemmar i Uddevalla kommun. Kommungrupperna inom LRF arbetar huvudsakligen med frågor som rör ägandet och brukandet samt viss opinionsbildning.

Skydd mot exploatering av åkermark viktig fråga
- Avloppsfrågan fortsätter vi med. Viktigt är också skydd mot exploatering av åkermark och kommunens kommande översiktsplan/ naturvårdsplan. Att värna jordbruksmark är oerhört viktigt, säger Torsten Torstensson till Bohusläningen om de viktiga frågorna för kommungruppen att arbeta med.
---