fredag 28 februari 2020

Skulptur ska pryda Maria Lundbäcks plats

Klipp ur Uddevalla kommuns Konstprogram för Maria Lundbäcks plats.

Fotografen Maria Lundbäck hedras med en skulptur vid platsen mellan Kungstorget och Hasselbacken som bär hennes namn, Maria Lundbäcks plats.

Platsen har nyligen gjorts i ordning med grusade gångar och planteringar och med en trappa/amfiteater ner mot Bäveån. I december beslutade kommunfullmäktige att platsen ska heta Maria Lundbäcks plats och trappan Hasselbackstrappan.

Hedras med konstnärlig gestaltning
Maria Lundbäck föddes 1857 och dog 1927 och är en av Uddevallas mest kända fotografer genom historien. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att hennes historia ska berättas vid platsen och att hon ska hedras med en konstnärlig gestaltning.
Tre konstnärer har fått i uppdrag att ta fram skisser på den nya skulpturen, som beräknas kunna invigas under hösten, skriver Bohusläningen.
---