måndag 20 januari 2020

Detaljplaner och fastigheter läggs in i digitala kommunkartan


Nu kan man enkelt ta reda på vad det står i detaljplanen via Uddevalla kommunkarta. Där finns cirka 700 klickbara detaljplaner som är länkade direkt från kartan, skriver kommunen på sin webbplats.

Det går bland annat att söka på gatuadress, men också att klicka direkt i kartan.
- Under våren kommer vi att komplettera kommunkartan med fastighetsgränser för alla fastigheter som finns i kommunen, det är något som många efterfrågar, säger gis-ingenjör Ylva West.

"Många brukar höra av sig"
- Det här är väldigt snabbt och smidigt. Många mäklare, företag och privatpersoner brukar höra av sig till kommunen för att få reda på vad det står i olika detaljplaner. säger Henrik Noord, bygglovsarkitekt.
---