onsdag 22 januari 2020

150 000 till förstudie om paraidrottshall

Bild: Pixabay.com

Västra Götalandsregionen avsätter 150 000 kronor till en förstudie av en parasporthall på Rimnersområdet.

Bakom planerna står föreningsalliansen Uddevalla Open Parasport. Förstudien är ett av 14 projekt som startar under 2020 i regionens satsning på samhällsentreprenörskap.

Socialt hållbar utveckling
Samhällsentreprenörskap är initiativ som främjar till exempel ökad sysselsättning, nya arbetssätt, utveckling inom föreningsliv och nya lösningar på samhällsutmaningar och en socialt hållbar utveckling, skriver regionen på sin webbplats.
- Det här är otroligt bra. Så vitt jag vet finns det ingen annan renodlad parasportshall i Sverige enligt den plan vi har, säger projektledaren Bo Ahlén till Bohusläningen.

Diskuterar med flera parter
Föreningen för också diskussioner om finansiering av hallen med Allmäna arvsfonden, Uddevalla kommun och innovationsmyndigheten Vinnova, berättar tidningen.
Förstudien syftar till att kartlägga föreningens möjligheter att finansiera, anlägga och underhålla en hall. Möjligheterna att hallen i förlängningen kan bli en regional anläggning ska också undersökas.
---