söndag 3 november 2019

Tusenårigt gravfält vid Grinneröd röjs för besökare

Ett tusenårigt gravfält vid Grinneröds kyrka ska röjas upp och göras mer synligt och tillgängligt för besökare.
Ljungskileortens hembygdsförening bjuder nu in till en arbetsdag den 9 november som ett första steg.


Gravfältet från järnåldern inrymmer förutom gravar bland annat en hålväg och ett gammal odlingsområde.

Trädfällning och röjning
"Just nu är uppgiften framförallt att dra bort redan fällda småträd och ris som förberedelse för senare nedtagning av ett antal stora tallar. Visst röjningsarbete sker också", skriver föreningen på sin webbplats.
Under dagen kommer även information om gravfältet att lämnas.
Även Ljungskile församling och Grinneröds byalag deltar i satsningen.
---