söndag 3 november 2019

Eter all skadegörelse - kameraövervakningen i staden ses över

Foto: groar/Pixabay

Sedan augusti har cirka 70 allvarliga skadegörelser rapporterats i Uddevalla, många mot kommunala fastigheter av olika slag. Kommunens säkerhetschef Björn Segelod har nu fått i uppdrag att leda en särskilt sammansatt grupp för att utreda hur kameraövervakningen i staden kan utvecklas.

Kommunstyrelsen fick vid sitt sammanträde 30 oktober information om den senaste tiden skadegörelse och om säkerhetschefens uppdrag.

"Finns i nuläget inget helhetsgrepp"
- Kommundirektören vill samordna och utveckla kameraövervakningen i centrala Uddevalla. Som läget ser ut nu så har vi en del kameror uppsatta, men de flesta är inomhus och det finns i nuläget inget helhetsgrepp över dem, säger Björn Segelod till Bohusläningen.
---
Kommunstyrelsens protokoll (sid 5)