onsdag 6 november 2019

Nytida invigde nytt LSS-hem i Ekholma

Nytidas verksamhetschef Veronica Larsson klipper bandet.
Foto:Mikaela Bjarve/Emrahus

5 november hölls invigningen av ett nytt LSS-hem i Ekholma vid Havstensfjorden.

Det är företaget Emrahus som byggt fastigheten och för verksamheten står omsorgsföretaget Nytida. Boendet innehåller sex lägenheter.
Ett LSS-hem är ett gruppboende för personer som har någon form av funktionsnedsättning.
Det nya LSS-boendet i Ekhoma innehåller sex lägenheter
Foto: Ásmundur Sveinsson/Emrahus


---