måndag 18 november 2019

Azelio i avtal om projekt i Kalifornien

Bild: Azelio

Energiföretaget Azelio har tecknat ett så kallat Memorandum of Understanding (MoU) med det amerikanska företaget BIODICO INC (Biodico) om ett projekt i Atascadero, Kalifornien.
Azelio har sin produktion i Benders lokaler i Uddevalla.

MoU-avtalet gäller ett samarbete om en kapacitet på cirka 120 MWe av Azelios energilagringsteknik på den amerikanska marknaden fram till 2024, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Första i drift 2021
Det första projektet väntas tas i drift 2021 som en kommersiell modell för Biodicos modulära och förnybara biobränsleproduktionssystem i staden Atascadero, Kalifornien. Azelios system kommer förse Biodicos system för biobränsleproduktion med elektricitet efter behov.

Modell för framtida projekt
Energisystemet kommer inkludera solceller, vindkraft och Azelios lager som ska leverera baskraft till processen dygnet runt. Azelios enhet kommer drivas under verkliga förhållanden och fungera som modell för Azelios framtida projekt i Kalifornien.
---