onsdag 30 oktober 2019

Fler övergångsställen och bulor ska göra Göteborgsvägen säkrare

Foto: Michael Gaida/Pixabay

Tre nya övergångsställen med vägbulor intill ska byggas på Göteborgsvägen. Det har samhällsbyggnadsnämnden beslutat.
Arbetet görs i samband med trädplanteringen längs vägen som nu pågår.

Syftet med övergångsställena och vägbulorna är att göra det lättare och säkrare att gå över gatan och att få ner farten på den högt trafikerade vägen.

Byggs på tre platser längs vägen
Ett av de nya övergångsställena ska finnas strax söder om avfarten till Svenskholmen (gamla campingen), ett i anslutning till ICA Kvantum vid Segelplan och ett strax söder om Folkets hus, skriver samhällsbyggnadsnämnden i sitt protokoll (sid 90).

Väntar med trädplanteringen
- Vi gör det här som en del av det större arbetet på Göteborgsvägen. Vi har inte planterat träd på de ställen där vi vet att vi ska bygga de nya övergångsställena. Det arbetet gör vi när vi är färdiga med det andra, säger gatu- och parkchef Fredrik Stengavel till Bohusläningen.
---