söndag 9 juni 2019

Brottsofferjour fick årets demokratipris

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg har fått Uddevalla kommuns demokratipris år 2019.

- Det stärker hela jouren och blir ett kvitto på att arbetet vi gör är uppskattat både från kommunen och invånarnas håll, säger jourens ordförande Rune Andreasson till Bohusläningen.

Delas ut varje år
Demokratipriset delas ut årligen för att uppmärksamma och belöna personer, föreningar eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av diskriminering i Uddevalla.

Diplom och 10 000 kronor
Priset, diplom och 10 000 kronor, delades ut på Gustafsberg under nationaldagsfirandet. Pengarna ska användas till kompetenshöjning och vidareutbildning av personalen. Det förebyggande arbetet kommer även att fortsatta med fler besök på skolor och olika samarbeten med föreningar, skriver Bohusläningen.

Juryns motivering:
"Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg gör ett omfattande arbete för mänskliga rättigheter genom att ge stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga i Uddevalla kommun. Brottsofferjouren utför i sitt ideella arbete något som kompletterar statens och kommunernas arbete och som gör att Sverige uppfyller de krav som FN-deklarationen ställer. Utöver arbetet med brottsofferstöd och vittnesstöd arbetar man också förebyggande med projekt och föreläsningar om demokratibrott och våld mot kvinnor."
---
> Uddevalla kommun: Årets demokratipris delas ut