söndag 14 april 2019

Solenergibolaget Azelio satsar på Pakistan

Jalal Uddin Sadiq,VD på JD Aviation och Jonas Eklind, VD på Azelio, skrev under avsiktsförklaringen i närvaro av Ingrid Johansson, Sveriges ambassadör i Pakistan.
Bild: Azelio

Solenergibolaget Azelio har skrivit en avsiktsförklaring med pakistanska bolaget JD Aviation om elörsörjning i Pakistan. Azelio hette tidigare Cleanergy och har sin tillverkning i Benders lokaler i Uddevalla.

Avsiktsförklaringen är ett första steg i att introducera teknologin till den pakistanska marknaden. En marknad som präglas av ett instabilt elnät och goda solförhållanden där långtidslagring av energi med kostnadseffektiv elproduktion kommer att göra stor skillnad, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Teknik för lagring av energi
Azelio är ett privat svenskt bolag som utvecklat teknik för att lagra energin under lång tid för produktion av el. Bolaget har drygt 90 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko.

Noterades på Nasdaq
Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North, skriver företaget i pressmeddelandet.
---