lördag 6 oktober 2018

Klart med köp av tjänst för e-arkiv

Bild: Pixabay.com

Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med Uddevalla och övriga 13 kommuner i Fyrbodals kommunalförbund om leverans av e-arkiv som tjänst.
Avtalet har tecknats för fem år och omfattar Ida Infronts e-arkiv iipax archive med tillhörande tjänster.

Initialt ordervärde är cirka 8,8 miljoner kronor, skriver Ida Infront i ett pressmeddelande.

Säkrar långtidsbevarande och tillgänglighet
– Vi ser fram emot samarbetet med Ida Infront. Genom användandet av iipax archive kommer vi kunna säkra långtidsbevarandet av digitala handlingar i våra kommuner. Vi ges också möjlighet att tillgängliggöra handlingar för allmänheten på ett effektivt sätt.”, säger Uddevallas Anna Wedenryd, projektledare för Fyrbodal E-arkiv.

Införande i Strömstad
Avtalet undertecknades den 26 september och härnäst väntar införande i Strömstads kommun, skriver projektet på sin blogg.
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag ca 100 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai.
---