torsdag 17 maj 2018

Ridanläggning för alla planeras i Uddevalla

Bild: Pixabay.com

(Uppdaterad 26 maj)
En helt ny ridanläggning tillgänglig för alla intresserade barn och unga planeras i Uddevalla.
Nu bjuder kommunen in till ett öppet möte den 24 maj där en utredning i frågan presenteras.


Enligt Utredningen "Värdeskapande hästkrafter" behövs en modern, multifunktionell ridanläggning i Uddevalla tätort med god tillgänglighet som är öppen och attraktiv för kommunens invånare och besökare, skriver kommunen på sin webbplats.

Rekommenderar ny anläggning
Det är konsultföretaget Kultura AB som på kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag kartlagt förutsättningar för kommunens invånare att bedriva ridsport. I utredningen framgår att invånarna i dagsläget reser ut ur kommunen alternativt skaffar egen häst för att utöva ridning.
Utredningen rekommenderar att gå vidare med en fortsatt dialog tillsammans med föreningsliv, kommunala förvaltningar och andra intressenter för att tillsammans skapa en långsiktig plan för ridverksamheten och en nyetablering av en ridanläggning på lämplig plats i kommunen.

"Sämre förutsättningar än andra idrotter"
- Vi jobbar för att skapa jämlika förutsättningar inom all fritidsverksamhet. Här har vi en starkt flickdominerad idrott som har sämre förutsättningar än andra idrotter och det ser vi behov av att ändra på, säger Anna Reinhardt, avdelningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Kommunfullmäktige avgör

Det är kommunfullmäktige som tidigare givit kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda frågan och det är också fullmäktige som beslutar om och hur arbetet ska drivas vidare.
Utredningen presenteras i Folkets hus torsdag 24 maj klockan 18.00.
---
26 maj:
> Ladda ner eller läs hela utredningen