lördag 21 april 2018

Slutet i sikte för tunnelreparationerna

Alla tunnlarna påverkas i olika etapper men de flesta av årets arbeten ska göras i tunnel 3 och 4, östergående riktning. (Klicka på kartan för större bild.)
Karta: Trafikverket
I månadsskiftet juli-augusti startar årets arbeten i Uddevallatunnlarna och beräknas hålla på till december. Sista etappen sker sedan våren 2019.
Som vid tidigare etapper varnar Trafikverket för köer, främst vid rusningstid på morgon och eftermiddag.


Årets etapp omfattar bland annat installations- och VA-arbeten i samtliga tunnlar. Tunnlarna kommer att vara stängda i olika etapper, skriver Trafikverket på projektets webbplats.

Belysning och teknikhus
Bland annat ska belysningen i en av tunnlarna byggas ut och ett teknikhus byggas vid sidan om tunnlarna, berättar Bohusläningen. Två tunnlar kommer att hållas stängda medan trafikanter leds igenom de två andra. Samåkning och alternativa vägar som Uddevallabron är två av uppmaningarna från Trafikverket.

Beläggningsarbete
Beläggningsarbete på riksväg 44 som ska göra anpassas i tid till övriga arbeten. Dessutom ska förberedelser göras för arbeten under våren 2019 vilket blir sista etappen för tunnelprojektet, som inleddes 2015.
Under tidsperioden 2018-2019 ska även en bro för gång- och cykeltrafik vid Herrestads skola bytas ut.

Webbkameror ger koll på läget
Vill man ha en ögonblicksbild av trafiksituationen längs 44:an har Trafikverket satt upp webbkameror på flera platser.
---