söndag 29 april 2018

15 varslas när ensamkommande blir färre

Uddevalla kommun varslar 15 personer vid sektionen för ensamkommande barn och unga, EKB. Anledningen är att antalet ensamkommande unga har minskat drastiskt under förra året, och även i år.

I januari 2017 hade kommunen 152 barn och unga i socialtjänsten, och i januari 2018 62. Anledningen till minskningen är att många under sin asylprocess fyllt 18 år eller blivit uppskrivna i ålder vilket innebär att de övergår till att vara Migrationsverkets ansvar. En stor andel har även fått avslag på sin asylansökan.

21 varslades redan 2017

I slutet av 20l7 varslades 21 personer, och nu görs ytterligare minskningar av personalstyrkan. Målet är också att verksamheten för EKB inte längre ska vara en egen sektion. Konsekvensen blir att arbetsbrist uppstår och sammantaget berör detta 15 medarbetare, skriver kommunledningskontoret i beslutsunderlaget till kommunstyrelsen.
Minskningarna berör tolv boendehandledare, en enhetschef, en administratör och en socialsekreterare.

Omplacering i första hand

I första hand ska de berörda personerna omplaceras till lediga tjänster i Uddevalla kommun, i andra hand ska uppsägningarna verkställas på grund av arbetsbrist.
---
> Protokoll från kommunstyrelsen (§ 77, sid 33)
> Kommunstyrelsens beslutsunderlag (sid 355)