fredag 16 mars 2018

Publik laxtrappa planeras i Bäveån

Bild: Pixabay.com

(Uppdaterad)
En laxtrappa där invånare och turister kan följa laxens och öringens vandringar planeras vid Strömberget i Bäveån.
Med digital teknik och undervattensfilmning ska man kunna se vad som händer under ytan både på bildskärmar i området och på webben.

Projektet "Fisken i fokus - Bäveån" var ett av fem projekt som på torsdagen fastställdes som prioriterade av föreningen Leader södra Bohuslän. Föreningen hanterar bidragsansökningar ur olika EU-fonder.
Projektet ska drivas av Uddevalla kommun tillsammans med förenings-och näringsliv. Kommunen har sökt cirka 750 000 kronor till projektet, skriver Leader Södra Bohuslän i ett pressmeddelande.

"Ett led i Uddevallas stadsutveckling"
"Bäveån går som en pulsåder genom staden Uddevalla, men det är för få som faktiskt är medvetna om vad som finns under ytan. I projektet Fisken i fokus – Bäveån vill man just sätta fisken i fokus för både boende och tillresta som ett led i Uddevallas stadsutveckling", skriver Leader södra Bohuslän.

Fiskeevenemang vid öringpremiären
Informationsskyltar kommer att tas fram för att öka kunskapen och intresset hos dem som befinner sig vid ån. I samband med havsöringspremiär ska också ett kunskaps-, sport-, och matinriktat fiskeevenemang arrangeras, "Fiskets dag".  Evenemanget ska stärka samarbetet mellan olika aktörer och kanske även kunna skapa nya verksamheter och jobb.
Projektet ska drivas parallellt med ett annat Leaderprojekt, "Mer fisk i Bäveån" som prioriterades av Leader Bohuskust för ett par veckor sedan. Detta projekt ska genomföra åtgärder som leder till att det blir mer fisk i Bäveån.

Vägtrafik blir vattentrafik?
Bland de nya prioriterade projekten finns även "Från väg till vatten", som ska drivas av Skärgårdsbåtarna i Uddevalla kommun. Projektet ska göra en förstudie för att undersöka möjligheterna att flytta trafik från vägarna till vattnet och på så sätt bidra till att vägnätet avlastas och att resandet blir mer miljöeffektivt.

Återbruk och musselkompostering på Orust
Två projekt på Orust finns också med i Leaders beslut:
  • "Återbruk OKA 2018" ska ta reda på hur man på ett bättre sätt kan ta tillvara och förädla sådant som idag slängs i onödan, till exempel byggmaterial.
  • "Kompostering av musselrester för jordförbättring" ska undersöka lagar, regler och tillstånd för att etablera en kompost för animaliska bi-produkter någonstans på Orust.
Jordbruksverket fattar slutgiltigt beslut
Efter Leader-styrelsens prioriteringsbeslut är det Jordbruksverket som fattar slutgiltigt beslut om vilka ansökningar som beviljas.
---
> Uddevalla kommun: Nytt projekt zoomar in på fisken i Bäveån
> P4 Väst: Bäveån ska locka besökare till Uddevalla