söndag 11 mars 2018

Klirr i kassan när byggpallarna returneras

Christian Knifsund och Peter Kalin på Per Jacobsson Byggnads AB.
Bild: Returlogistik

Sänkta kostnader, minskad miljöpåverkan - och pengar till byggarbetarnas trivselkassa.
Byggpallarna vid renoveringen av Uddevallahems hus på Östanvindsvägen returneras istället för att slängas som avfall.
För Per Jacobsson Byggnads AB är retursystemet ett nytt sätt att tänka kring pallhanteringen men är nu tänkt att användas i alla nya projekt.

Pallhantering vid byggprojektet på Östanvindsvägen.
Bild: Returlogistik.

Projektet på Östanvindsvägen är det första där Per Jacobsson Byggnads AB systematiskt börjat nyttja byggbranschens "Retursystem Byggpall".
- Vi försöker numera undvika att slänga pallar av gammal vana genom att informera tidigt i projekten och genom att intäkterna från returnerade pallar går till trivselkassan, säger platschefen Peter Kalin i ett pressmeddelande.

1 380 pallar i första etappen
Renoveringen på Östanvindsvägen har pågått i cirka ett år och i första etappen har 1 380 pallar kommit in till byggarbetsplatsen. Företaget har konstaterat många fördelar med retursystemet:
  • 132 900 kronor i minskade kostnader. Här ingår intäkter för pallar som returneras och uteblivna kostnader för avfallscontainrar som inte behövt användas.
  • 2 114 kilo i minskade koldioxidutsläpp
  • 54 480 kilo i minskat avfall
  • 690 kilo spik har räddats.
  • En stor andel av de 1 380 pallarna har kunnat återanvändas.
- Tanken är att samtliga kommande projekt ska nyttja Retursystem Byggpall. Idag ser vi tompallar som en resurs, inte som avfall, säger Anders Johansson som är KMA-ansvarig (Kvalitet-Miljö-Arbetsmiljö)  på Per Jacobsson Byggnads AB.

Infördes 2006
Retursystem Byggpall infördes 2006 och har vuxit kraftigt de senaste åren skriver leverantören Norrlandspall på sin webbplats.
Per Jacobsson Byggnads AB grundades 1949 i Grundsund. Företaget sysselsätter idag cirka 100 personer och har sitt huvudkontor i Hjälteby på Tjörn.
Uddevallahems ROT-renovering på Östanvindsvägen och Ögårdsvägen på Unneröd omfattar sammanlagt 231 lägenheter. Arbetet startade i mars 2017 och kommer att pågå även under 2018.
---