fredag 30 mars 2018

Hamnen satsar på extra investeringar

Positiva prognoser gör att Uddevalla Hamnterminal har beslutat om extraordinära investeringar. Bland annat ska 15 miljoner kronor investeras i befintliga kranar under 2018.

"Ökad import, intensivare terminalverksamhet, högkonjunktur och en ganska stabil världsekonomi har lett till beslut om att investera extraordinärt, för att täcka framtida behov från våra kunder", skriver hamnen i sitt nyhetsbrev.

Kranar, spår och truckar
Hamnen ska investera nästan 15 miljoner kronor i befintliga kranar, tio miljoner i järnvägsspår och kringliggande markytor och tio miljoner i truckar och övriga maskiner.
"Något som är extra roligt är att nästan alla investeringarna är direkt kopplade till både bättre miljö och resursutnyttjande", skriver hamnen.
---