fredag 30 mars 2018

Euro Sand etablerar sig på Fröland

1 april etablerar sig företaget Euro Sand vid Frölandshamnen.
Euro Sand bedriver import av sand som kommer att lossas från fartyg över Frölandskajen, berättar Uddevalla Hamnterminal.

"Sanden kommer att lagras på våra ytor under en tid, för att sedan distribueras vidare till kunder i regionen", skriver hamnen i sitt nyhetsbrev.

Säte på Orust och kross i Åmål
Euro Sand grundades 2002 av ägaren Martin Olsson och har sitt säte i Henån, berättar företaget på sin webbplats.
Företaget är idag organiserat i ett moderbolag och två dotterbolag. Euro Sand Ryolit AB bedriver krossning och sortering av berg och försäljning av specialstensprodukter. Produktionen sker i den egna bergtäkten vid Tösse i Åmåls kommun.

Krossad asfalt till Tyskland
Euro Sand Export AB förmedlar exporterat och importerat material. Bland annat säljer företaget nedkrossad asfalt till Tyskland för återvinning i ny asfaltsmassa.
---