måndag 19 februari 2018

Vandringsleder vid Tureborg ska rustas upp

Bild: Freeimages.com/Lee Adcock

Lämpliga vandringsleder i området kring Tureborg kommer att rustas upp och få bättre uppmärkning och skyltning. Det har kultur- och fritidsnämnden beslutat efter ett medborgarförslag från en Uddevallabo.

"Många på Tureborg vill gärna gå där, men vet inte var de är och då blir det svårt", skriver Uddevallabon i förslaget om de spår som finns idag kring Tureborg.

Stämmer med nämndens verksamhetsplan
Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att förslaget stämmer bra med kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplanen för att stärka och utveckla områden för tätortsnära friluftsliv, naturupplevelser och rekreation.

Ska rustas upp och informeras om
"Förslaget kommer därför att arbetas med under planperioden och lämpliga leder i området kring Tureborg kommer att rustas upp och informeras om. De kostnader som uppstår för åtgärderna bedöms rymmas inom budgeterat belopp för spår och leder. Upprustade leder bör även digitaliseras. Tillsyn och underhåll kommer att behöva utföras i lämpligt intervall för att kvalitetssäkra att leden i framtiden håller ett bra och funktionellt skick", skriver förvaltningen i beslutsunderlaget.
---