måndag 19 februari 2018

Trångt på Hovhultsskolan när luktproblem ska lösas

(Uppdaterad 20 feb)
I februari inleds arbeten för att komma tillrätta med bland annat dålig lukt och mögelväxt på Hovhultsskolan. Det innebär att elever och verksamheter får flytta runt under renoveringen, berättar Bohusläningen.

För att underlätta den trånga situationen har skolan stoppat intaget i årskurs 3, 4, 5 och 6 som är de årskurser som berörs tillsammans med storfritids och matsalen.

Lukt i många år
Den besvärande lukten har funnits under många år och påverkat en del personal. En undersökning har visat att den kommer från fukt i den tryckimpregnerade bottenbjälken i byggnaden. Denna ska nu bytas ut samtidigt som en del mögelväxt ska bort.

Inga elever har drabbats
– Vad jag har fått information av har inga elever drabbats. Men några lärare har fått torra ögon, det kan vara symtom från detta, säger skolans rektor Marcus Uppström till P4 Väst.
Han säger också att målet är att saneringen ska vara klar i augusti.
---