lördag 20 januari 2018

Skansplan blir Gustaf B Thordéns park

Bild ur kommunfullmäktiges beslutshandlingar (bearbetad).

Parken Skansplan vid järnvägsstationen byter namn till Gustaf B Thordéns park.
Det har kommunfullmäktige beslutat för att staden bättre än idag ska uppmärksamma skeppsredaren och varvsgrundarens minne.

Thordéns rederikontor låg i en fastighet på Strömstadsvägen mindre än 100 meter ifrån parken.
Fullmäktiges beslut innebär att namnet Skansplan helt försvinner. Kommunens namnberedning anser inte att det finns starka kulturhistoriska skäl eller andra skäl för att bevara namnet.

Gatorna intill byter namn
De gator som idag omger parken heter även de Skansplan men får nu namnen Västra Järnvägsgatan respektive Östra Järnvägsgatan. Inga husadresser påverkas av dessa namnbyten.
Området framför stationsbyggnaden har inte haft något officiellt namn men ska nu heta Stationsplan.

Monument vid Kampenhof
Idag finns en plats vid Kampenhof som heter Gustaf B Thordéns plats. Detta namn tas nu bort för att undvika förväxlingar.
När fullmäktige behandlade ärendet föreslog Christer Hasslebäck (Uddevallapartiet) att det monument över Thordén som idag står vid Kampenhof ska flyttas till parken. Eftersom detta förslag inte hade beretts kunde fullmäktige inte behandla förslaget, men samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gunilla Magnusson (MP) uppmanade Hasslebäck att väcka förslaget i samhällsbyggnadsnämnden, där han är ledamot.
---
> Protokoll från kommunfullmäktige (§ 6, sid 12)
> Beslutshandlingar i kommunfullmäktige (ärende 7, sid 81)
> Se webbsändning från kommunfullmäktige