lördag 16 december 2017

Mobilen förbjuds i badhuset

Bild: Pixabay (redigerad)

Från och med 1 januari blir det förbjudet att ta med mobiltelefoner, läsplattor eller datorer in i badhuset.
Målet är att vuxna ska vara mer uppmärksamma på vad som händer när barnen är i eller nära bassängerna - och att få fler vuxna att vara tillsammans med sina barn i vattnet.

Det är inte ovanligt att föräldrarna sitter bredvid bassängen och tittar på sin mobil medan barnen simmar, skriver kommunen på sin webbplats.

"Många vuxna är ouppmärksamma"
- Äntligen kan vi erbjuda en simanläggning där trygghet och rekreation står i fokus. Vi måste öka fokus på barnens säkerhet. Många vuxna är ouppmärksamma när barnen är i vattnet, säger Malin Bengtsson, badmästare och enhetschef på Walkesborgsbadet.

Kan låsas in i skåp utan kostnad
Mobiltelefoner eller annan digital utrustning kommer att kunna låsas in i säkerhetsskåp som besökare kan låna gratis.
Skärmförbud har redan införts i de flesta av landets badanläggningar.
Sedan tidigare råder förbud mot fotografering inne på Walkesborgsbadet.
---