onsdag 1 november 2017

Tyck till om detaljplan för badhuset

Illustration ur kommunens planbeskrivning.

Detaljplanen för placering av nytt badhus är nu ute för samråd. Utställningen finns på kontaktcenter i Rådhuset och på Stadsbiblioteket.

Föreslagen placering är där nuvarande idrotts- och simhall ligger, skriver kommunen på sin webbplats.
Den nya detaljplanen omfattar även plats för tillhörande centrumverksamhet, parkeringsanläggning och eventuellt kompletterande bostäder.
Synpunkter ska framföras senast 8 januari.
---